KIM LAI CAFE
Địa chỉ: 99 Hàng Buồm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện Thoại: 0979.751.312 - 01678.405.462 - 043.8282.606
Email: kimlaicafe99@yahoo.com - Website: kimlaicafe.com